Hoe werkt de nationale hypotheek garantie

door | 21 apr 2023 | Kopen

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal waarschijnlijk aan bod komen als je als starter een woning gaat kopen. Even wat belangrijke zaken over de NHG op een rijtje.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

NHG logo nationale hypotheek garantie

De NHG is een garantie die wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het doel van deze garantie is om de risico’s voor geldverstrekkers te verminderen bij het verstrekken van hypotheken aan huizenkopers. Als een huizenkoper een hypotheek afsluit met NHG, garandeert WEW terugbetaling van de hypotheekschuld als de huizenkoper niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Wat zijn de voordelen van de Nationale Hypotheek Garantie?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het afsluiten van een hypotheek met NHG:

  1. Lagere rente. Omdat de NHG de risico’s voor geldverstrekkers vermindert, zijn de rentetarieven vaak lager dan bij een reguliere hypotheek.
  2. Betere voorwaarden. Geldverstrekkers bieden vaak betere voorwaarden aan bij hypotheken met NHG, zoals lagere boeterentes bij vervroegde aflossing.
  3. Verantwoord lenen. Omdat de NHG de maximale hypotheekschuld beperkt, is het voor huizenkopers niet mogelijk om meer te lenen dan verantwoord is op basis van hun inkomen.
  4. Extra zekerheid. Als huizenkoper krijg je extra zekerheid omdat de NHG de hypotheekschuld garandeert.

Wat zijn de kosten?

Om gebruik te kunnen maken van de NHG, moet je een bedrag betalen aan de WEW. Dit bedrag wordt de NHG-premie genoemd en bedraagt in 2023 0,70% van de totale hypotheekschuld. Bij een hypotheek van €300.000,- is dat dus €2.100,-.

Het voordeel van de NHG is echter dat je deze kosten vaak terugverdient doordat je profiteert van lagere rentetarieven. Ook biedt de NHG de mogelijkheid om verantwoord te lenen, wat kan voorkomen dat je in financiële problemen komt.

Wie komt in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor de NHG. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen:

  1. Maximale hypotheekschuld. De NHG is alleen van toepassing op hypotheken met een maximale hypotheekschuld van €325.000,- (in 2023). Bij energiebesparende maatregelen kan de maximale hypotheekschuld hoger zijn.
  2. Eigen woning. De NHG is alleen van toepassing als je een eigen woning koopt. De garantie geldt niet voor een tweede woning, vakantiewoning of beleggingspand.
  3. Inkomen. Je moet voldoende inkomen hebben om de hypotheeklasten te kunnen betalen. De NHG hanteert hiervoor inkomensnormen die jaarlijks worden vastgesteld.
  4. Verplichte taxatie. Voor het afsluiten van een hypotheek met NHG is een taxatierapport verplicht. Dit rapport mag niet ouder zijn dan zes maanden en moet worden opgesteld door een gecertificeerde taxateur. (Deze kosten kun je vaak aftrekken van de belasting.)

Hoe sluit je een hypotheek met NHG af?

Als u een hypotheek met NHG wilt afsluiten, moet u dit aanvragen bij uw hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker zal uw aanvraag beoordelen en bepalen of u in aanmerking komt voor de NHG. Als u in aanmerking komt, zal de hypotheekverstrekker de NHG voor u aanvragen bij de WEW. Na goedkeuring zal de NHG worden opgenomen in de hypotheekakte. Er zitten nogal wat kosten aan verbonden maar meestal is het wel de moeite waard, ook omdat je die kosten dus terugverdient of zelfs terugkrijgt.

Starters hypotheek: je eerste huis kopen

Als starter op de woningmarkt zijn er een aantal zaken waar je aan moet denken bij het afsluiten van een hypotheek. Denk na over het volgende:...